Repasujeme elektrické a hydraulické servoriadenia

Repasujeme prevodky riadenia pre nákladné vozidlá a autobusy

Prečo by ste mali vybrať nás?

Pozrite sa aké sú naše kvality

Pri repase servoriadenia prevádzame diagnostiku elektronickej a mechanickej časti najnovšou technológiou, vyrobenú pre náš obor. Opravu prispôsobíme mechanizmom riadenia. Samotný repas servoriadenia pozostáva z demontáže, čistenia dielov a riadenia, kontrola servoriadenia.  Po dôkladnej diagnostike a premeriavaním dielov dodáme kompletné potrebné dielce pre správne fungovanie servoriadena. Daný diel poskladáme (namažeme) a vykonáme povrchové ošetrenie obalu. Po tejto fáze je riadenie otestované na stolici pre to určenú, kde sa preveruje správna funkčnosť dielu. V poslednej fáze sa riadenie zabalí a expeduje zákazníkovi. Opravu poskytujú odborne vyškolený personál.

Vypýtajte si nezáväznú cenovú ponuku

O nás

Naša spoločnosť sa venuje už viac ako 10 rokov profesionálnemu repasu servoriadení a servočerpadiel pre všetky druhy vozidiel.
Disponujeme s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.


Naša spoločnosť má v tíme odborne vyškolený a technicko zdatný personál ktorý vykonáva opravy (repas) riadení a servočerpadiel.
Vykonávame kompletné diagnostiky, skúmanie príčin porúch, poradenstvo pre zákazníkov a kompletné opravy daného dielu.
Testujeme na najmodernejších testovacích zariadeniach , ktoré sú momentálne dostupné na trhu.


Naša spoločnosť používa segmenty (náhradné diely) len od overených a odskúšaných dodávateľov.

Servoriadenia a servočerpadlá ponúkame aj na výmenný spôsob.


Na sklade máme viac ako 80% servoriadení a čerpadiel pripravených na predaj alebo pripravených ihneď k odberu.
Na Slovensku už máme viac ako 380 autoservisov a firiem ktorí, využili naše služby a využívajú naše služby naďalej

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii stále keď to Vy potrebujete,
preto ak sme Vás oslovili, tak nás neváhajte a kontaktovať

Recenzie

Emil Jakubco
Emil Jakubco
Zobraziť viac
Tuto firmu odporúčam ,dlho som hľadal firmu ktorej môžem dôverovať ,vymenili mi servoriadenie na mojom aute ,dostal som veľa informácii, keď servisovať tak tu , bezproblémové jednanie rýchli a kvalitný servis, cena na akej sme sa dohodli platila. Pri preberaní auta ma milo prekvapili ,rešpekt. Na všetky moje otázky som dostal odpovede skúste a budete spokojný .Promptne a rýchle jednanie férové ceny .
rastislav curma
rastislav curma
Zobraziť viac
Promptny prístup, jasne podmienky, úžasná doba vybavenia. Môžem zatiaľ len a len doporucit
Peter Vilk
Peter Vilk
Zobraziť viac
Dal som zrepasovat vstreky. Prijemny pristup, rychle dodanie spokojnost. Auto fici jak ma. Dakujem a odporucam.
Peter Ircha
Peter Ircha
Zobraziť viac
Skvelá práca , rýchle dodanie, super jednanie nič len odporučiť . Super práca
Marko Murnik
Marko Murnik
Zobraziť viac
Môžem nič len odporučiť skvelá práca rýchle dodanie. Ďakujem.
Špeciálno pedagogická poradňa SCŠPP
Špeciálno pedagogická poradňa SCŠPP
Zobraziť viac
Po oprave turba naša Škoda Fábia ide ako nová Odporúčame
Predošlé
Ďalšie

Naše služby

Repas servoriadení a servočerpadiel pre osobné vozidlá

Repas servoriadenia alebo servočerpadla do osobných automobilov dokážeme vykonať už do 24 hodín alebo výmenní spôsob. Používame originálne diely a dávame si záležať na prevedenej oprave.

Repas prevodky riadenia pre nákladné vozidlá

Opravy a repas prevodky riadení pre nákladné automobily vykonáme do 24 hodín alebo výmenní spôsob, v závislosti od poškodenia prevodky sa oprava môže predĺžiť až na 2 pracovné dni.

Dostávate záruku na prácu a opravený diel

Dlhoročná prax a výnimočné výsledky – na repas servoriadení a servočerpadiel poskytujeme záruku 12 mesiacov.

Kontakt

3H Slovakia s.r.o.
Zemplínska Široká 239
072 13 Palín
IČO: 50779265
IČ DPH: SK 2120509303

Otváracie hodiny
 PO-PI 7:00 – 17:00
 SO 7:00 – 12:00 – alebo na zavolanie

Obchodné podmienky – Repas ServoRiadenia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v informatívnom webe www.repasservoriadenia.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

 

  1. OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje Kupujúceho:

meno a priezvisko,
adresu,
druh, množstvo a cenu tovaru,
adresu dodania tovaru,
telefonický a emailový kontakt,

ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.repasservoriadenia.sk

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

 

  1. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúcim je: 3H Slovakia s.r.o., so sídlom: ,072 13 Zemplínska Široká č. 239, IČO: 50 779 265, DIČ 2120509303 Tel. +421 945 449 746, e-mail: info@repasservoriadenia.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41101/V.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom, bez ohľadu či sa jedná o právnickú alebo fyzickú osobu,  sa riadi podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Orgánom dozoru pre ochranu kupujúceho ktorým je spotrebiteľ je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

 

  1. DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky pri potvrdení objednávky. Tovar je spravidla odosielaný kupujúcemu do siedmych pracovných dní,  odo dňa prijatia objednávky prihliadajúc na rozsah a poškodenie tovaru. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu alebo zákazníka.  Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny tovaru len v prípade ak kupujúci objednáva minimálne v sume 500 Eur. Pri nákupe do 500 Eur bude k cene tovaru pripočítaná cena za dopravu.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

Predávajúci je povinný v zmysle §10 zákona č. 266/2005 Z. z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.

 

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške 50% vopred ako zálohovú platbu, pokiaľ suma za tovar bude vyššia ako 1000 eur alebo po dohode s predávajúcim na základe vystavenej predfaktúry.

Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

 

  1. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť a uvedenie kúpenej veci do prevádzky bolo realizované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru na adresu predávajúceho: 3H SLOVAKIA S.R.O. , Zemplínska Široká 239 , 072 13 Palín

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok reklamačného technika príslušného výrobcu tovaru.

 

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.

Vrátenie peňazí sa vzťahuje na nový tovar (nie na opravovaný),alebo po dohode.

 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

Vaše identifikačné a kontaktné údaje,

údaje o Vašich nákupoch.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ak bude nákup uskutočnený podnikateľským subjektom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.